donderdag, 12. september 2013 - 13:56 Update: 03-07-2014 0:52

Laagopgeleiden roken vaker en zijn veelal te zwaar

foto van roken | fbf archief
Foto: fbf archief
Amsterdam

Er zijn in Nederland regionale verschillen in het percentage mensen met overgewicht, het percentage rokers en zware drinkers. Dit blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2012 hebben ruim 387 000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl.

In regio’s waar mensen het hoogst opgeleid zijn, zijn minder mensen te zwaar. Zo kennen de relatief hoog opgeleide GGD-regio’s Utrecht, Amsterdam, Gooi & Vechtstreek en Regio Nijmegen de laagste percentages volwassenen met overgewicht (respectievelijk 38, 41, 45 en 45 procent). Het percentage volwassenen met overgewicht is het hoogst in de GGD-regio’s Zuid-Holland Zuid, Twente, Drenthe en Zuid Limburg. In deze regio’s kampt bijna 52 procent met overgewicht. Dat wil zeggen dat deze personen een BMI van 25 of hoger hebben. Voor een deel zijn deze hoge percentages te verklaren door de samenstelling van de bevolking. Zo wonen er in Zuid-Holland Zuid en Twente relatief veel lager opgeleiden en wonen er in Drenthe en Zuid-Limburg relatief weinig jonge mensen.

De GGD-regio’s waarin het aandeel volwassenen met een laag inkomen het grootst is, tellen de meeste rokers. Enerzijds zijn dit de meest verstedelijkte gebieden in de Randstad, waaronder de regio’s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Utrecht. Anderzijds zijn het landelijke regio’s in het noorden (Groningen, Friesland en Drenthe), oosten (Twente) en zuiden (Zuid-Limburg) van het land. Ongeveer één op de vier volwassenen in deze regio’s rookt, terwijl dat in de regio’s met de minste rokers één op de vijf is.

Het percentage zware drinkers is het laagst in Flevoland. Ongeveer 6 procent drinkt minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) glazen per dag. In deze regio wonen veel niet-westerse allochtonen die minder drinken dan autochtone Nederlanders. Ook in Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Rivierenland, Midden Nederland en Gelderland Midden wordt er minder vaak stevig gedronken. Deze regio’s vormen globaal gezien de zogenaamde ‘Bible Belt’. In andere delen van het land komen twee keer zo veel zware drinkers voor. In de GGD-regio’s Hollands-Noorden, Hart voor Brabant, Twente, Amsterdam en Utrecht drinkt 12 tot 13 procent.

Categorie:
Tag(s):