dinsdag, 5. november 2013 - 10:59 Update: 03-07-2014 0:49

Late betaler moet vaak te hoge incassokosten betalen

Foto van kleingeld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) constateert dat organisaties nog altijd meer incassokosten in rekening brengen dan wettelijk is toegestaan.

Bedrijven profiteren van de gebrekkige kennis van consumenten en ondernemers door bij aanmaningen kosten te berekenen die ze helemaal niet in rekening mogen brengen sinds de wetgeving vorig jaar is aangepast. De brancheorganisatie roept dan ook op om incasso’s goed te controleren. Dit meldt de VCMB op de site.

 

De kosten die organisaties mogen doorrekenen als facturen niet op tijd worden betaald, zijn sinds 1 juli 2012 bij wet geregeld door de zogenoemde ‘wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’ (WIK). Hoewel deze al ruim een jaar van kracht is, blijkt uit onderzoek van het VCMB onder 120 credit managers dat slechts zes op de tien bedrijven (58%) denken te voldoen aan de nieuwe regels. Bijna een op de vijf (17%) merkt nog steeds dat er meer kosten in rekening worden gebracht dan volgens de wet is toegestaan. ‘Veel bedrijven en malafide incasso-organisaties profiteren van de onwetendheid van consumenten en ondernemers,’ stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. ‘Onze leden constateren met regelmaat dat er in de markt, vaak op structurele basis, onterechte kosten in rekening worden gebracht.’ Volgens de brancheorganisatie gaat het vaak om relatief lage bedragen die, in combinatie met een dwingende aanmaningsbrief, snel ter kennisgeving worden aangenomen. Te denken valt aan administratiekosten die onterecht in rekening worden gebracht, of ‘aanmaningskosten’.

Onwetendheid

Hoewel bedrijven onderling afwijkende afspraken kunnen maken, ziet Westhuis in de praktijk dat veel partijen bewust of onbewust nog altijd niet aan de nieuwe wetgeving voldoen. ‘Bij elkaar opgeteld gaat het uiteindelijk om hoge bedragen. We roepen mensen op hun aanmaningen daarom goed te controleren op kosten die ten onrechte in rekening worden gebracht. Vaak zitten deze kosten verstopt, bijvoorbeeld achter een aanduiding op de aanmaning die op het eerste gezicht logisch klinkt. Laat daarom bij twijfel een expert meekijken.’

Categorie:
Tag(s):