woensdag, 27. november 2013 - 17:53 Update: 03-07-2014 0:48

Leraar Udens College ontslagen na tonen van ontoelaatbaar seksfilmpje

Foto van leraar voor schoolbord in klas | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Uden

Het dienstverband van de vmbo docent van het Udens College die vorige week op non-actief werd gesteld, is woensdag beëindigd. ‘Dit gebeurde met wederzijdse instemming van de docent en de directie’, laat de school woensdag weten.

Seksfilmpje
De docent werd vorige week gevraagd tijdelijk zijn lessen op te schorten na een melding, dat hij aan een aantal leerlingen een seksueel getint filmpje had laten zien dat naar het oordeel van de directie ontoelaatbaar was volgens de normen van de school. 

De directie wilde die periode gebruiken om nader te onderzoeken wat er precies gebeurd was en om zich te beraden over consequenties. In de communicatie die daarop volgde bleek het verschil in inzicht over de ernst van het incident tussen docent en directie zo groot, dat dit heeft geleid tot een onherstelbare vertrouwensbreuk. 

Een eventuele hervatting van de taken van de docent op het Udens College was daardoor voor alle betrokkenen geen optie meer. Om die reden is in wederzijds overleg besloten het dienstverband te beëindigen. 

Bestuurder Wiel Sporken van het UC: “In korte tijd is er zoveel schade aangericht aan het vertrouwen tussen de school als werkgever en de docent als werknemer, dat beide partijen niet meer zien hoe dit nog goed kan komen, los van het incident dat hiervoor de aanleiding vormde. We zien geen andere mogelijkheid dan de beëindiging van het dienstverband.” 

Leerlingen
De docent deelt deze inschatting van de directie. Hij waardeert het feit dat veel leerlingen het voor hem als docent hebben opgenomen. Hij hoopt dat zij er begrip voor hebben, dat hij deze vervelende situatie achter zich wil laten en zich verder op de toekomst wil richten.