donderdag, 25. juli 2013 - 14:31 Update: 03-07-2014 0:54

Let op voor blauwalg in zwemwater

Foto van kinderen op vlot en zwemmen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Ieder jaar krijgen de waterschappen, vooral nu het zomerweer aanhoudt, vragen over het water in een vijver, beek of kanaal en of daar ook in gezwommen mag worden. Dit meldt de Unie van Waterschappen donderdag.

'Het antwoord is helder: zwem alleen in plassen, die regelmatig door het waterschap worden gecontroleerd', aldus de Unie van Waterschappen. Dit zijn zwemwateren die de provincie heeft aangewezen als officiële open zwemwateren.

Wettelijke normen 
De waterkwaliteit hiervan moet voldoen aan wettelijke normen. Zo wordt er onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur, zuurstof en zuurgraad. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacterien voorkomt en houden de waterschappen nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten.

Niet zwemmen in niet gecontroleerd water 
Er wordt veel gezwommen in recreatieplassen, sloten, vaarten of poelen, die niet officieel te boek staan als zwemwater. Dit water wordt niet gecontroleerd door het waterschap. Ook open water in diverse wijken en dorpen is geen zwemwater en zal door de provincie ook niet snel worden aangewezen als officieel zwemwater.

Blauwalg en botulisme 
Wanneer te hoge concentraties blauwalgen worden aangetroffen of botulisme wordt geconstateerd, wordt dit op de website van het betreffende waterschap gemeld. Bij botulisme en blauwalg worden door gemeente of provincie borden geplaatst.

Zwemwater
Een actueel overzicht van de officiele zwemwaterlocaties en de resultaten van de zwemwatercontroles vindt u op de website www.zwemwater.nl