woensdag, 25. september 2013 - 19:01 Update: 03-07-2014 0:51

Lokale omroepen bundelen krachten

Lokale omroepen bundelen krachten
Foto: Archief FBF.nl
Hilversum

De lokale publieke omroepen hebben vergaande besluiten genomen over de toekomst van de sector. De omroepen gaan door op de ingeslagen weg van regionale samenwerking en landelijke collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld digitale distributie.

Zo worden per 1 januari 2014 formele regio's gevormd waarbinnen de omroepen samenwerken aan de realisatie van één media-aanbod voor de burgers in dat gebied. Zo ontstaan 50 tot 100 regionale mediacentra die dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger bieden op radio, televisie en internet, op basis van een professionele bedrijfsvoering en journalistiek. De 282 lokale publieke omroepen positioneren zich met deze koers nadrukkelijk binnen het publieke omroepbestel met een specifieke kerntaak: het verankeren van de functie van de publieke omroep in de directe leefomgeving van de Nederlandse burgers. Die missie is met de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2013 kracht bijgezet en zal dan ook nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht bij Staatssecretaris Dekker, de Tweede Kamer en de Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel.

Provincie: