donderdag, 17. januari 2013 - 14:36 Update: 03-07-2014 1:04

Luchtkwaliteit blijft verbeteren

Luchtkwaliteit blijft verbeteren
Foto: Archief FBF.nl

In het grootste deel van Nederland is de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. De gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan de bevolking wordt blootgesteld, zal van 2011 tot 2015 verder dalen. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, die staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

De Europese NO2-normen waaraan Nederland in 2015 moet voldoen, worden nog op een zeer klein aantal plaatsen overschreden. De stikstofdioxidevervuiling is nog te hoog langs minder dan een halve van de 5.050 kilometer rijkswegen, en langs ongeveer elf van de 131.085 kilometers overige (provinciale, gemeentelijke en waterschaps-)wegen. Stikstofdioxide wordt onder andere door het wegverkeer uitgestoten. [b]Auto's steeds schoner[/b] De luchtvervuiling door het wegverkeer zal de komende jaren verder afnemen doordat nieuwe auto's steeds schoner worden. De overheid stimuleert deze ontwikkeling door diverse stimuleringsregelingen. Zo worden sinds juni dit jaar trucks en bussen gesubsidieerd die reeds aan de nieuwe Euro VI-norm voldoen; hun NO2-emissie is 90 procent lager dan die van oudere vrachtwagens.
Provincie: