donderdag, 25. april 2013 - 14:02 Update: 03-07-2014 0:59

Luchtkwaliteit te controleren via app

Foto van luchtkwaliteit app
De Bilt

Een nieuwe app geeft smartphonegebruikers inzicht in de actuele luchtkwaliteit. Mensen met luchtwegklachten kunnen zich laten waarschuwen als een concentratie boven een zelf ingestelde alarmwaarde uitkomt.

De app toont realtime de concentraties van fijn stof, ozon en stikstofdioxide op circa 75 locaties in Nederland (meetstations). De app toont deze drie luchtverontreinigende stoffen, omdat met deze stoffen wordt vastgesteld of er sprake is van smog. Ook geeft de app inzicht in de ernst van de gemeten luchtverontreiniging.

De app toont indien gewenst de verwachte concentraties voor de volgende dag. Verder zijn de gemeten concentraties van de dagen ervoor te zien. Het is mogelijk om een (zelfgekozen) alarmwaarde per meetstation in te stellen. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen hier baat bij hebben. Als de ingestelde alarmwaarde wordt overschreden, geeft de app een signaal af.