dinsdag, 23. april 2013 - 10:52 Update: 03-07-2014 0:59

Maagchirurg Nick R. in één zaak vervolgd

Maagchirurg Nick R. in één zaak vervolgd
Emmen

Het Openbaar Ministerie gaat de omstreden maagchirurg Nick R. in één zaak vervolgen. Het Openbaar Ministerie heeft de nabestaanden en de ex-patiënten van een voormalig maagchirurg per brief op de hoogte gebracht van het onderzoek in hun eigen aangifte tegen de maagchirurg.

Bij het onderzoeksteam zijn de afgelopen jaren 17 aangiften binnengekomen tegen de maagchirurg. In 6 zaken is de patiënt overleden en is er door de nabestaanden aangifte gedaan van dood door schuld en tevens hebben 11 ex-patiënten aangifte gedaan van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij deze patiënten zou ernstig letsel zijn ontstaan door onzorgvuldig handelen van de chirurg.

Het onderzoek tegen de maagchirurg is de afgelopen jaren grondig en zorgvuldig uitgevoerd. Het tijdsverloop in dit onderzoek is te verklaren door het feit dat het verzamelen van alle medische informatie, door tussenkomst van het Scheper Ziekenhuis, veel tijd heeft gevraagd.

Het beoordelen van het handelen van verdachte vergt specialistische medische kennis. Die kennis is niet binnen het OM aanwezig. Het OM heeft intensief gezocht naar een deskundige en heeft een Bariatrisch chirurg in België bereid gevonden om alle aangiften en dossiers te beoordelen.

Door de omvang van de dossiers (ruim 6000 pagina's ) heeft het beoordelen maanden geduurd. Vervolgens zijn hierop weer vervolgvragen gesteld door het OM. De beantwoording van deze vragen kostte opnieuw tijd. Ook is het Medisch Expertise Centrum (EZM) in Rotterdam meermalen op verschillende momenten betrokken geweest bij deze zaak ter advisering en afstemming.

Strafvervolging
Nu is het onderzoek afgerond. Per aangifte heeft het OM een afdoeningsbeslissing genomen. Het OM gaat één zaak vervolgen. Het betreft hier de verdenking van zwaar lichamelijk letsel door schuld wegens het achterlaten van een wondgaasje tijdens de operatie. Deze zaak wordt op 18 juni 2013 behandeld voor de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

Geen strafvervolging
De andere 16 zaken worden geseponeerd wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. In deze zaken kan onvoldoende aangetoond worden dat er sprake is van ‘verwijtbaar onvoorzichtig' handelen door de chirurg (ontbreken van schuld) en/of het causale verband tussen de dood of het zwaar lichamelijk letsel en het handelen van de chirurg.
 

Provincie:
Tag(s):