vrijdag, 30. augustus 2013 - 17:30 Update: 03-07-2014 0:53

Maatregelen tegen internationale ontduiking belasting

Foto van factuur met BTW | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet neemt een reeks maatregelen in Nederland tegen internationale belastingontduiking.

Zo worden belastingverdragen met Zambia en 22 andere arme landen herzien om waar gewenst anti-misbruikbepalingen toe te voegen. Dat schrijven minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Weekers van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin zij onder meer reageren op onderzoeken van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Nederland heeft met meer dan 90 landen een belastingverdrag. Uit de onderzoeken blijkt dat Nederland met deze verdragen internationaal niet uit de pas loopt. Wel is het uit 1977 stammende verdrag met Zambia verouderd en staan in de meeste verdragen geen anti-misbruikbepalingen. Mede daardoor is onbedoeld gebruik ook in Nederland een blijvend risico.

Ploumen: ‘Door gebruik te maken van lacunes in belastingverdragen in combinatie met verschillen tussen nationale belastingregels, kunnen internationaal opererende bedrijven belasting ontwijken. Zo lopen arme landen belastinginkomsten mis; geld dat ze hard nodig hebben voor zaken als infrastructuur en onderwijs.’