woensdag, 3. april 2013 - 22:13 Update: 03-07-2014 1:00

Mark Buijs wordt burgemeester van Boxtel

Archief EHF
Foto: Archief EHF

Wethouder Mark Buijs wordt burgemeester van de gemeente Boxtel.

Woensdagavond 3 april heeft de gemeenteraad van Boxtel hem voor het ambt voorgedragen. Mark Buijs was de afgelopen 7 jaar wethouder in de gemeente Heusden, waar hij zich vooral bezighield met ruimtelijke eninfrastructurele zaken.

"Allereerst wil ik Mark Buijs van harte feliciteren met zijn voordracht. Een geweldig mooie stap", reageert burgemeester Jan Hamming op het nieuws. "Maar zeker ook wil ik de gemeente Boxtel feliciteren met hun nieuwe burgemeester. Met Mark Buijs hebben ze een zeer deskundige, gedreven en enthousiaste bestuurder binnengehaald. Wat dat betreft ook erg jammer dat hij ons gaat verlaten."

Mark Buijs werd in 2006 gekozen tot wethouder in een college van Heusden Een, VVD, PvdA en GroenLinks. Vier jaar eerder was hij als raadslid voor de fractie Heusden Een in de gemeenteraad gekomen. Momenteel is hij eerste locoburgemeester in een college van Heusden Een, Gemeentebelangen, DMP Heusden en PvdA.

Verbinden
In zijn eerste jaren als wethouder plantte hij de zaadjes die in de jaren daarna zouden uitgroeien tot wat nu de Gebiedversterking Oostelijke Langstraat is gaan heten. Door zijn enthousiasme en vasthoudendheid wist hij meer dan 20 publieke en private partijen aan elkaar te binden die vervolgens gezamenlijk de schouders onder deze omvangrijke gebiedsontwikkeling rond de snelweg A59zetten. Onder meer de ontsluiting van Vlijmen via een nieuwe randweg en de reconstructie van het Ei van Drunen maken deel uit van de GOL.

Een ander project waar Mark Buijs zich de afgelopen 7 jaar voor heeft ingezet is het Centrumplan Vlijmen. Met name het afgelopen jaar zijn daarin grote stappen gezet, waardoor realisatie van dit project momenteel zeer nabij is. Verder was hij de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Geerpark en de Poort van Heusden.

Opvolging
Wie Mark Buijs opvolgt in het college, is nog niet bekend. Het is aan de coalitie om daarvoor een kandidaat aan de gemeenteraad voor te dragen.

 

Provincie: