dinsdag, 4. juni 2013 - 15:58 Update: 03-07-2014 0:57

Meer aangiften na geweld tegen politieambtenaren

Meer aangiften na geweld tegen politieambtenaren
Den Haag

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal aangiften na geweld tegen politieambtenaren vorig jaar is gestegen. Of daarmee ook het geweld zelf toenam, is de vraag.

Naar aanleiding van een rapport dat de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer opstelde, kwam de afgelopen dagen het toepassen van geweld door de politie breeduit in het nieuws. Vandaag besteden de media ook veel aandacht aan de keerzijde van de medaille: geweld tegen politieambtenaren. Onder meer de NOS bracht recente cijfers naar buiten. Deze laten een duidelijke stijging zien.

Cijfers

In 2011 deed de politie 4161 keer aangifte van geweld tegen politieambtenaren. Vorig jaar steeg dat aantal naar 4757. Op 1 april 2013 stond de teller op 935 aangiften. In totaal kregen vorig jaar zo’n 10.000 politiemensen te maken met agressie en geweld. Daarbij is niet in alle gevallen aangifte gedaan, bijvoorbeeld omdat andere afdoening voldeed.

Verklaring

De toename hoeft overigens niet te betekenen dat het aantal slachtoffers onder politiemedewerkers ook daadwerkelijk vermeerdert. Een mogelijke verklaring ligt in de groeiende aandacht die de politie intern besteedt aan het doen van aangifte na geweld tegen een collega. Doordat de organisatie hierop gerichter stuurt, stijgt het aantal aangiften.

Preventief

Ook in preventieve zin investeert het korps in de bestrijding van dit fenomeen, onder meer door speciale trainingen die de fysieke en mentale weerbaarheid vergroten en daarmee het vermogen om de-escalerend op te treden. Circa 30.000 politiemedewerkers nemen hieraan deel.

Provincie:
Blik op 112: