donderdag, 21. maart 2013 - 9:48 Update: 03-07-2014 1:01

Meer dan 600.000 mensen werkloos

Meer dan 600.000 mensen werkloos

Den Haag - De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2013 toe met 21 duizend en kwam uit op 613 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen met 7 duizend is toegenomen tot 377 duizend. [b]Werkloosheid verder toegenomen[/b] In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 20 duizend werklozen per maand bij. Het werkloosheidspercentage is in drie maanden tijd gestegen van 7,0 naar 7,7. De werkloosheid nam sterker toe onder mannen dan onder vrouwen. Drie maanden geleden was nog 6,8 procent van de mannelijke beroepsbevolking werkloos. In februari was dat 7,7 procent. Bij vrouwen nam de werkloosheid in dezelfde periode toe van 7,2 procent naar 7,8 procent. In februari kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking; in januari was dat nog 6,0 procent. [b]Sterke toename uitkeringen in sector vervoer en opslag[/b] In februari 2013 werden bijna 47 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt en ruim 39 duizend beëindigd. Het aantal lopende uitkeringen nam daardoor toe met 7 duizend tot 377 duizend. In de provincie Utrecht, onder jongeren tot 25 jaar en in de sector vervoer en opslag nam het aantal lopende WW-uitkeringen relatief het sterkst toe. Het aandeel jongeren in het totaal aantal uitkeringen is met 5 procent beperkt.
Categorie: