dinsdag, 12. november 2013 - 14:17 Update: 03-07-2014 0:49

Meer maatwerk en duidelijkheid in de bijstand

Meer maatwerk en duidelijkheid in de bijstand
Den Haag

De bijstand (WWB) wordt verduidelijkt met nieuwe regels die bijstandsgerechtigden op de meest passende wijze moeten ondersteunen. De bijstand dient als vangnet en moet ertoe bijdragen dat mensen weer aan het werk gaan of op een andere manier actief deelnemen in de samenleving.

Met dit voorstel wordt de bijstand meer activerend en tegelijkertijd helderder uitvoerbaar voor gemeenten. De uitwerking van de nieuwe regels, die voortvloeien uit het Regeerakkoord, staan in een wetsvoorstel WWB Maatregelen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Klijnsma: 'Mensen moeten als ze niet of nauwelijks inkomen hebben een beroep kunnen doen op de bijstand. Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat mensen vanuit de bijstand meedoen in de samenleving. De aanpassingen in de Wwb zijn daar dan ook op gericht. Vanzelfsprekend blijft de bijstand ook in de toekomst een vangnetvoorziening voor mensen die het op eigen kracht niet redden.' Gemeenten krijgen duidelijkere instrumenten om in individuele gevallen maatwerk te bieden aan mensen in de bijstand. Zo komen er strengere en heldere regels voor uitkeringsgerechtigden die hun arbeidsverplichtingen niet nakomen. Het accepteren van algemeen passende arbeid wordt voor bijstandsgerechtigden de standaard.
Provincie: