zaterdag, 21. december 2013 - 18:51 Update: 03-07-2014 0:46

Meer mensen naar de daklozenopvang, mede door gebrek aan betaalbare woningen

Foto van dakloos zwerver | fbf
Foto: fbf
Den Haag

De Federatie Opvang constateert in 2012 een toename van het aantal mensen dat hulp vroeg én ook kreeg. De grootste groei is te zien bij de leeftijdscategorie 18-22 en 51-64 jaar.

Een verklaring voor de toename bij jongeren kan gezocht worden in de hoge werkloosheid en de aanscherping van de bijstand in de vorm van de vier weken wachttijd voor een bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar. Ook de toename van schulden speelt een rol. Er is een groot gebrek aan betaalbare huisvesting voor deze leeftijdsgroep.