woensdag, 3. juli 2013 - 21:38 Update: 03-07-2014 0:55

Meer nadruk op voorkomen van schulden in armoedebeleid kabinet

Meer nadruk op voorkomen van schulden in armoedebeleid kabinet
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Klijnsma pleit voor een gemeentelijke armoede-agenda. “Vooral een doe-agenda wat mij betreft”. Klijnsma pleit daarnaast voor meer samenwerking tussen publieke en private organisaties en zegt onder de indruk te zijn van de inzet van vrijwilligers. Ze wil kennisdeling en samenwerking op regionaal niveau tussen publieke en private partijen stimuleren.

In de brief aan de Tweede Kamer neemt de staatssecretaris aanbevelingen over die vorige week door de Kinderombudsman zijn gedaan. Het vorige week verschenen rapport van de Kinderombudsman bevat het advies aan gemeenten om een kindpakket samen te stellen, waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen zelf, zoals vervoer, bibliotheekpas of zwemles. De brief vermeldt dat 26 gemeenten nu al aan de Kinderombudsman hebben laten weten in een dergelijk pakket te willen voorzien.