vrijdag, 12. juli 2013 - 10:09 Update: 03-07-2014 0:55

Meer varkens per bedrijf

Meer varkens per bedrijf
Foto: Archief FBF.nl

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 49 procent gedaald tot 4 duizend bedrijven in 2012. In dat jaar hadden de varkensbedrijven 50 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 23 procent minder is dan in 2000. Op de bedrijven waren 1,1 miljoen varkens, wat 7 procent meer is dan in 2000.

In 2012 werd met één arbeidsjaareenheid 6,4 hectare grond bewerkt, 1410 varkens verzorgd en 292 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 4,8 hectare grond, 766 varkens en 157 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit (het per arbeidsjaar bewerken van meer grond en het verzorgen van meer varkens) leidde bij de varkenshouders tot een 86 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale varkenssector is in de periode 2000-2012 met 8 procent toegenomen.

Provincie: