dinsdag, 8. oktober 2013 - 10:29 Update: 03-07-2014 0:51

Meer vrouwen in de top bij ministeries

foto van ministerie | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Twee ministeries hebben vandaag het charter “Talent naar de Top” getekend: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BuZa). In het charter hebben zij vastgelegd hoe zij meer vrouwen in de top van de ministeries willen krijgen en houden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had het charter al eerder ondertekend voor de hele rijksdienst. Het kabinet wil meer vrouwen in hogere functies bij de rijksoverheid, zowel bij nieuwe instroom in de algemene bestuursdienst als in overige functies. In 2017 moet tenminste 30 procent van de topambtenaren in de algemene bestuursdienst (ABD) uit vrouwen bestaan. Als werkgevers het charter “Talent naar de Top” ondertekenen, zeggen ze concrete maatregelen toe om meer vrouwen in de top van hun bedrijf of organisatie te krijgen en te houden. De manier waarop ze dat doen kan per organisatie verschillen. Vandaar dat de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken nu hun eigen charter hebben getekend.

Provincie:
Tag(s):