woensdag, 2. oktober 2013 - 9:08 Update: 03-07-2014 0:51

Meer woningen gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie

Meer woningen gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

In het derde kwartaal van 2013 hebben in totaal 21.400 huishoudens de aankoop van hun woning gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 22% meer dan in het tweede kwartaal van 2013 (17.600). Deze stijging bevestigt eerdere signalen uit de markt die erop lijken te wijzen dat de koopwoningenmarkt aantrekt.

“Uiteraard is het te vroeg om te mogen spreken van een trendbreuk”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Maar de NHG-cijfers bevestigen wel de signalen van andere partijen dat de koopwoningenmarkt lijkt aan te trekken.”

Wel minder garanties dan vorig jaar

Desondanks zijn in de eerste drie kwartalen van 2013 (78.500) in totaal 13% minder nieuwe garanties verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar (89.800). Dit is onder meer het gevolg van de stapsgewijze daling van de NHG-kostengrens per 1 juli 2012 (€ 320.000) en per 1 juli 2013 (290.000). Hierdoor is het aantal huishoudens dat de aankoop van een woning heeft gefinancierd met NHG boven de reguliere NHG-kostengrens van € 265.000 met 38% afgenomen; van 8.600 in de eerste drie kwartalen van 2012 naar 5.300 in dezelfde periode van dit jaar.

Ook het aantal nieuwe garanties in verband met woningverbetering is verder gedaald. Dit komt doordat woningverbetering - waaronder het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende maatregelen - vanaf medio 2011 niet meer volledig mag worden meegefinancierd. Het aantal huishoudens dat hun woningverbetering voor een deel met NHG heeft kunnen financieren, is met ruim 30% teruggelopen; van 17.100 in de eerste drie kwartalen van 2012 naar 11.400 in dezelfde periode van dit jaar. Meer verliezen door gedwongen verkoop

Zoals verwacht, is het aantal ontvangen verliesdeclaraties verder toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2013 werden in totaal 3.427 verliesdeclaraties ontvangen. In dezelfde periode van 2012 waren dat er 2.560. Deze toename is in lijn met de verwachting dat in 2013 ongeveer 4.500 verliesdeclaraties zullen worden ingediend.