vrijdag, 29. november 2013 - 13:12 Update: 03-07-2014 0:48

Meerderheid 2e Kamer wil af van gevaarlijk landbouwgif

Foto van bespuiten land met bestrijdingsmiddelen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft een belangrijke doorbraak bereikt in het beschermen van omwonenden tegen landbouwgif.

PVV, PvdA, D66, SP, GroenLinks en 50plus steunen vrijdag de oproep van de Partij voor de Dieren om het gebruik van het gevaarlijke grondontsmettingsmiddel Metam-natrium te stoppen. Dit meldt de Partij voor de Dieren vrijdag.

Ook zal de Kamer op aandringen van Esther Ouwehand begin 2014 een debat voeren over de effecten van gifgebruik op omwonenden van bollenvelden.

Metram-natrium is een zeer omstreden bestrijdingsmiddel dat onder andere wordt gebruikt in de lelieteelt. Het middel brengt grote gevaren met zich mee voor het milieu. Dieren raken erdoor vergiftigd en mensen kunnen ernstige gezondheidsklachten krijgen, zoals longoedeem, als zij aan uitdamping van het middel worden blootgesteld.

Ontheffingen
In 1991 werd Metam-natrium daarom al door de Nederlandse overheid aangewezen als een stof die zo snel mogelijk zou moeten worden gesaneerd, uiterlijk in 2000. Dat is niet gebeurd. Sinds 2010 geldt een Europees verbod, maar ook dat wordt in Nederland niet opgevolgd. Minister Verburg, staatssecretaris Bleker en staatssecretaris Dijksma verleenden steeds ontheffingen voor gebruik van het gif.


Na de Zembla-uitzending over nieuwe incidenten met Metam-natrium, waarbij mensen serieuze gezondheidsklachten opliepen, riep Esther Ouwehand staatssecretaris Dijksma naar de Kamer. Ouwehand vroeg haar afgelopen dinsdag tijdens het vragenuur om Metam-natrium niet langer toe te laten in de landbouw.

De staatssecretaris weigerde dat toe te zeggen. Vandaag dringt Ouwehand in schriftelijke vragen opnieuw aan op een einde aan het gedogen van het verboden landbouwgif, nu gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. De vragen zijn mede ondertekend door PvdA, SP, PVV, D66, GL en 50plus. 


Esther Ouwehand: "Mensen zijn ziek van landbouwgif. Het is ongehoord dat de overheid de gezondheid van omwonenden zo lang ondergeschikt heeft gemaakt aan de economische belangen van de boeren. Zelfs verboden middelen worden gedoogd. Maar niet voor lang meer. Nu ook een meerderheid van de Kamer is wakker geschud, kunnen we omwonenden van landbouwgebieden eindelijk gaan beschermen tegen gif."