maandag, 26. augustus 2013 - 15:51 Update: 03-07-2014 0:53

Meerderheid onderzochte tankopslag bedrijven onveilig

Foto van opslagtanks | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Van 73 van de in totaal 91 geïnspecteerde ‘tankopslag’ bedrijven zijn in totaal 323 zware of lichte overtredingen aangetroffen. ‘Bij de overige 18 bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd’, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

‘Landelijk leven teveel risicovolle bedrijven de wet- en regelgeving onvoldoende na’, aldus het ministerie. Dit staat in het ‘tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven’. Het onderzoek is in opdracht van de ‘Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven’ (LAT RB) verricht. Hierin zitten de BRZO toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en de Wabo-gezagen. Odfjell Aanleiding voor het onderzoek was de vraag of er meer bedrijven zijn met een vergelijkbaar veiligheidsprobleem als het tankopslagbedrijf Odfjell. Het onderzoek brengt in kaart of bedrijven alle maatregelen hebben genomen die nodig zijn om te zorgen voor veilige tankopslag en om de risico’s voor mens en milieu tot een minimum te beperken. Bij de inspecties die nu zijn uitgevoerd (91 van de 116 geselecteerde bedrijven) is zo’n vergelijkbare situatie niet aangetroffen. De tussenrapportage maakt wel duidelijk dat meer aandacht voor de veiligheid bij deze bedrijven bittere noodzaak is. Het rapport moet gezien worden als stimulans voor de bedrijven om tot initiatief te komen of al lopende initiatieven met kracht door te zetten, aanvullend op de handhavingacties van de toezichthouders. Er zijn verschillende zaken geïnspecteerd die te maken hebben met de veiligheid van tanks: de betrouwbaarheid van de tanks, overvul-beveiliging, explosieveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en (schuim)blus- en koelinstallaties.