vrijdag, 20. december 2013 - 8:56 Update: 03-07-2014 0:46

Mensen vaker bij zelfde zorgverzekeraar

Mensen vaker bij zelfde zorgverzekeraar
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Verzekerden blijken bereid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar bij een gemiddeld verschil in premie van ruim 27 euro en een gelijkwaardige dekking. In 2013 zijn de premieverschillen tussen verzekeraars te klein om over te stappen, zo betogen onderzoekers van het NIVEL in een publicatie in Economisch Statistische Berichten. Het onderzoek is najaar 2012 uitgevoerd

De prijsverschillen tussen gelijkwaardige polissen blijken veel kleiner te zijn. Bij een prijsverschil van 10 euro zou 28% van de verzekerden eventueel overstappen. NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Het lijkt waarschijnlijk dat mensen die bij een relatief laag prijsverschil willen overstappen, meer letten op de prijs. Wat het aannemelijk maakt, dat zij ook nu al niet de duurste basisverzekering zullen hebben. En dat maakt de ruimte om te besparen door over te stappen op een goedkopere verzekeraar dus nog kleiner. Voor de zogenaamde ‘low cost’ verzekeringen is het premieverschil in 2014 iets toegenomen, van zo’n 13 euro naar ruim 16 euro per maand. Bovendien is de goedkoopste verzekering voor 2014 een andere dan de goedkoopste in 2013. Er is voor de groep mensen die voor een goedkope polis kiest dus wel een prikkel om over te stappen. Of mensen dit in de praktijk brengen zal blijken.”

Omdat mensen vooral wisselen vanwege de hoogte van de premie – zoals bekend is uit eerder onderzoek van het NIVEL – en nu blijkt dat mensen pas overstappen bij een verschil in maandpremie dat nu in de praktijk niet voorkomt, verklaart dat waarom weinig mensen overstappen.

Categorie: