vrijdag, 4. oktober 2013 - 19:18 Update: 03-07-2014 0:51

Menzis: overgangsregeling voor medisch noodzakelijke besnijdenis

Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Groningen

Menzis gaat een overgangsregeling treffen voor klanten die op basis van medische noodzaak een besnijdenis moeten ondergaan. Deze overgangsregeling zal in overleg met behandelend artsen en ziekenhuizen worden vastgesteld.

De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 14 juni in en loopt tot 1 januari 2014. Per 2014 wil Menzis de medisch noodzakelijke besnijdenis opnemen in de aanvullende verzekering. Per 1 januari 2005 is het vergoeden van een besnijdenis (circumcisie) door de overheid uit de basisverzekering gehaald. Door alle besnijdenissen uit te sluiten van vergoeding en alleen nog het verwijdingplastiek te vergoeden, werd daarmee de declaratie van besnijdenis vanwege religieuze of culturele gronden onmogelijk gemaakt. Voor de medische indicaties is er een adequaat alternatief, de verwijdingplastiek, die wel in de basisverzekering vergoed wordt.

In de praktijk zien urologen echter patiënten waarbij de verwijdingplastiek niet voldoende effect heeft. Bij deze patiënten kan het medisch noodzakelijk zijn om toch een besnijdenis uit te voeren. Tot 14 juni 2013 werden circumcisies op medische indicatie, op advies van het CVZ, gedeclareerd onder andere zorgactiviteiten (verwijdingplastiek en/of frenulumplastiek) wat leidde tot een vergoeding uit de basisverzekering.

Categorie: