vrijdag, 25. oktober 2013 - 18:19 Update: 03-07-2014 0:50

Merkies mag van PvdA niet meedoen aan Europese verkiezingen

Foto van PvdA logo | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam/Brussel

De PvdA heeft besloten de huidige Europarlementariër Judith Merkies niet toe te laten tot de procedure van lijsttrekker voor de Europese verkiezingen op 22 mei 2014. Dit meldt de PvdA vrijdag.

‘Het gaat om belangrijke verkiezingen voor onze partij, belangrijke verkiezingen voor Nederland. Als Partij van de Arbeid willen we met een zo sterk mogelijke lijsttrekker campagne voeren voor ons Europa’, aldus de PvdA.

Van 18 tot en met 26 november kunnen de leden na een intensieve campagne en debatperiode hun stem uitbrengen op een van de vier toegelaten kandidaten. Het gaat in alfabetische volgorde om Robbert Baruch, Bernard Naron, Zita Schellekens en Paul Tang.

Het partijbestuur heeft bij aanvang van de kandidaatstelling een adviescommissie kandidaatstelling onder leiding van Job Cohen gevraagd de kandidaten voor het lijsttrekkerschap te beoordelen op basis van de profielschets. 

De adviescommissie heeft op grond van functioneringsgesprekken, rapportages van bemiddeling en eigen gesprekken geconcludeerd dat Judith op het gebied van samenwerking niet voldoet aan de profielschets.

De adviescommissie kandidaatstelling benadrukt in haar advies aan het partijbestuur echter de problematische samenwerking in de delegatie, oordeelde hard over de rol die Merkies hierin heeft gespeeld en wees het partijbestuur op de daarmee gepaard gaande risico’s. 

Ondanks eerdere intensieve bemiddeling onder leiding van Klaas de Vries en andere partijgenoten is de samenwerking onderling de afgelopen jaren bijzonder stroef geweest. Daar hebben de delegatieleden, de medewerkers en de partij allen onder geleden. Het partijbestuur deelde hier het advies van de adviescommissie.