maandag, 18. februari 2013 - 9:10

Mestsilo barst open en loopt leeg over boerenland in Rijkevoort

Rijkevoort

In het Brabantse Rijkevoort is zondagavond een silo met ruim 1600 kubieke meter mest opengebarsten op een erf van een boerderij.

Een buurman werd door de knal wakker en heeft meteen actie ondernomen waardoor ernstige milieuschade is voorkomen. Door het direct opwerpen van een dam van zand is de mest in de aangrenzende sloot gebleven en niet verder verspreid.

Inmiddels word de mest in opdracht van de eigenaar verwijderd. Deze werkzaamheden duren tot einde van de week. Waterschap Aa en Maas houdt toezicht op de werkzaamheden.

De mestsilo met een inhoud van 1600 m3 is met een flinke kracht ontploft, waardoor een groot deel van de mest op het aanliggende bouwland is terecht gekomen.

Waterschap Aa en Maas is onder meer verantwoordelijk voor de waterkwaliteit kwaliteit van sloten, beken en rivieren en is erg blij met de snelle actie van de buurman. Hierdoor is ernstige milieuschade door vervuiling en vissterfte voorkomen.

Uiteraard is er wel sprake van stankoverlast in de omgeving. De aanliggende sloot is over een lengte van 300 meter met mest gevuld. Medewerkers van het waterschap zien er de komende dagen op toe dat de mest alsnog niet in het ‘watersysteem’ terecht komt.
Provincie:
Tag(s):