dinsdag, 5. november 2013 - 12:41 Update: 03-07-2014 0:49

Milieudefensie meet rochelroute in Maastricht

Foto van uitlaat | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Verkeersdeelnemers in de Dorpstraat, een drukke verkeersweg in de wijk Heer te Maastricht, ademen hoge concentraties van het ongezonde ultrafijnstof in, blijkt uit metingen van Milieudefensie.

De milieuorganisatie heeft samen met Klaor Loch, een lokale actiegroep die opkomt voor gezondere lucht in Maastricht en omgeving, gemeten hoeveel ultrafijnstof er in de lucht zit tijdens een fietstocht door genoemde straat. Door de meetgegevens van de routes zichtbaar te maken in films van diezelfde routes, laat de milieuorganisatie direct zien hoeveel ultrafijnstof mensen in het verkeer tegenkomen.

Met ultrafijnstof worden de allerkleinste deeltjes fijnstof bedoeld. Omdat het zo klein is, kunnen deze deeltjes via de longen direct in het bloed terechtkomen. Via het bloed komen ze vervolgens overal in het lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals longaandoeningen, hart-en vaatziekten en kanker. Juist voor deze hele schadelijke deeltjes, bestaat geen wettelijke norm.

Omdat er geen norm is voor ultrafijnstof, nemen overheden ook geen maatregelen,“ aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Terwijl veel mensen juist hier last van hebben en we weten waar het aan ligt.” De door Milieudefensie gemeten concentraties tonen aan dat vooral vervuilend verkeer zoals vrachtwagens, scooters en oude diesels veel ultrafijnstof uitstoten. Fietsers ademen die uitstoot direct in. Stumpe: “Gemeentes kunnen hier iets aan doen door het meest vervuilende verkeer uit steden te weren met een efficiëntere milieuzone en door schoon vervoer te stimuleren.”

Zo is de hoeveelheid roet in de lucht in Berlijn gehalveerd. Utrecht is de eerste Nederlandse stad die dit jaar een milieuzone voor vervuilende auto's invoert. Stumpe: “Vanaf de eerste dag dring je zo de de uitstoot van roet en ultrafijnstof terug. Dat is direct winst voor de gezondheid van de inwoners van een stad.”

De milieuorganisatie wijst er op dat niet alleen fietsers maar ook andere weggebruikers als automobilisten, voetgangers en ov-reizigers te kampen hebben met ultrafijnstof. Stumpe: “Het probleem raakt iedereen in het verkeer, vooral in stedelijk gebied. Door het meest vervuilende verkeer aan te pakken kunnen gemeentes daar wat aan doen.”

Op de website www.milieudefensie.nl/rochelroutes zijn films van de routes te zien, waarbij direct zichtbaar is hoeveel ultrafijnstof de fietser op elk moment tegenkomt.