maandag, 18. maart 2013 - 9:03 Update: 03-07-2014 1:01

'Minder files door slimmer rekenen'

'Minder files door slimmer rekenen'
Foto: Archief FBF.nl

Delft - Slimme modellen en algoritmes maken het mogelijk om files te verminderen, vooral in gebieden waar veel vrachtwagens zijn. Dat blijkt uit drie proefschriften waarop Thomas Schreiter, Yufei Yuan en Femke van Wageningen-Kessels in de week van 18 maart promoveren aan de TU Delft.

Snelwegen met veel vrachtwagens zijn extra gevoelig voor files. En áls er een file staat, zijn de kosten hoog. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de A15 van en naar de Rotterdamse haven, waar soms wel 25% vrachtwagens rijden. Door speciaal voor deze situaties betere voorspellingen te maken en beter advies te geven, kunnen files en bijbehorende kosten verminderd worden. [b]Dynamica[/b] ‘Verkeersstromen bestaan uit verschillende soorten voertuigen, zoals auto’s en vrachtwagens. Toch houden veel modellen geen rekening met de verschillen in de dynamica van deze voertuigen (snel vs. langzaam, kort vs. lang)’, legt Femke van Wageningen-Kessels uit. ‘Maar de verschillen hebben wél grote invloed op de verkeersstroom en dus op files. Daarom is het voor veel toepassingen, zoals het schatten, voorspellen en regelen van verkeer, van belang dat de verschillen meegenomen worden.’ [b]Fastlane[/b] Het trio promovendi heeft daarom een nieuw model, Fastlane, ontwikkeld en toegepast dat de verschillen tussen soorten voertuigen wel meeneemt. Met het door Femke van Wageningen-Kessels ontwikkelde model is relatief snel te voorspellen waar over een half uur file zal staan. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op betere inschattingen van hoe de toestand op de weg er op dit moment uitziet, waar vooral Yufei Yuan zijn bijdrage aan heeft geleverd. Thomas Schreiter heeft de inzichten van zijn collega’s toegepast in algoritmen om beter en afzonderlijk advies te kunnen geven aan vrachtwagenchauffeurs en automobilisten in de Rotterdamse haven. Zijn onderzoek is gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam en De Verkeersonderneming, die met de resultaten verder gaan. [b]Advies[/b] De ontwikkelde methoden kunnen toegepast worden door wegbeheerders, ontwikkelaars van navigatiesystemen en transporteurs om automobilisten en vrachtwagenchauffeurs nauwkeurige filevoorspellingen en beter advies te geven. Hierdoor zullen vrachtwagenchauffeurs en automobilisten hun route slimmer kiezen en op deze manier sneller, met minder kosten en met minder uitstoot hun bestemming bereiken.
Categorie: