dinsdag, 12. november 2013 - 13:55 Update: 03-07-2014 0:49

Minder kinderen naar basisschool

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Basisscholen zijn dit jaar gestart met ruim 21.000 leerlingen minder dan in oktober vorig jaar. Een daling van 1,4 procent. Het speciaal basisonderwijs daalt nog sneller, daar waren 4,4 procent minder leerlingen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb)

Grote groepen acht maken plaats voor kleinere groepen één. Door de bevolkingskrimp daalt het leerlingenaantal in het basisonderwijs al jaren. Waren er in 2008 nog bijna 1,55 miljoen kinderen, dit schooljaar telde OCW/DUO er 1,48 miljoen. Vergeleken met oktober vorig jaar gaat het volgens de voorlopige cijfers om een daling van 21.331 leerlingen. Dat zijn pakweg 900 gemiddelde schoolklassen vol.

Speciaal onderwijs
In het speciaal basisonderwijs daalt het leerlingaantal nog sneller. Van leerlingen die lichte extra zorg nodig hebben, waren er 1.760 leerlingen minder. Dat is 4,4 procent lager dan op 1 oktober vorig jaar. Het speciaal basisonderwijs daalt hiermee harder dan het basisonderwijs en ook het doorverwijzingspercentage neemt af.

Wel stijgt het speciaal onderwijs, waar leerlingen met zware zorgbehoeften zitten, nog een heel klein beetje. Zo waren er op de scholen 574 leerlingen méér, een plusje van 0,8 procent. In de basisschoolleeftijd daalde het aantal so-leerlingen, in de voortgezet onderwijs leeftijd steeg dat nog steeds. Maar in die leeftijdsgroep neemt ook het leerlingenaantal nog toe.