dinsdag, 10. september 2013 - 10:36 Update: 03-07-2014 0:52

Minder zelfmoorden in Amsterdam

foto van zelfmoord | fbf
Foto: fbf
foto van zelfmoord | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

Voor het eerst sinds 2007 is in Amsterdam in 2012 het aantal suïcides gedaald. In 2011 hebben 106 Amsterdammers suïcide gepleegd, in 2012 93, een daling van meer dan 10%.

Sinds 2011 voert de GGD Amsterdam het project Suïcidepreventie uit. Of de daling van het aantal suïcides een direct gevolg is van het project is door de lage aantallen niet vast te stellen, maar de trendbreuk is wel opmerkelijk. Sinds 2007 stijgt het aantal suïcidedoden in Nederland en in andere Europese landen, mogelijk in verband met de economische recessie. In 2012 zijn in Nederland 1753 mensen overleden als gevolg van zelfdoding, een stijging van 7% vergeleken met het cijfer uit 2011: 1647.

Suïcidepreventie in Amsterdam

Het project suïcidepreventie Amsterdam bestaat uit vier pijlers. Een van de belangrijkste is de Gatekeeperstraining. Dit is een gratis training voor sleutelfiguren zoals buurtregisseurs, maatschappelijk werkers, schoolartsen en -verpleegkundigen, schuldhulpverleners, klantmanagers van DWI, maar ook vrijwilligers uit verschillende gemeenschappen in het herkennen en bespreekbaar maken van suïcidaal gedrag. Meer dan 600 professionals en vrijwilligers in de hoofdstad hebben de training al gevolgd.

Groot probleem

Suïcidaal gedrag is een groot probleem voor de volksgezondheid in de hele wereld. Zelfdoding is één van de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. Uit gegevens van het WHO blijkt dat wereldwijd circa een miljoen mensen per jaar sterven door zelfmoord. Dit komt overeen met een overlijden om de 40 seconden. Het aantal levens dat elk jaar verloren gaat door zelfmoord, is hiermee groter dan het aantal sterfgevallen als gevolg van moord en oorlog samen. Daarnaast zijn er alleen al in Nederland jaarlijks een kleine 10.000 ziekenhuisopnamen en 15.000 behandelingen op de spoedeisende hulp als gevolg van mislukte suïcidepogingen.

Provincie:
Tag(s):