dinsdag, 19. februari 2013 - 16:38 Update: 03-07-2014 1:02

Minister stelt voorlopig beroepsverbod voor

Minister stelt voorlopig beroepsverbod voor
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Minister Schippers van VWS wil in het Tuchtrecht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de mogelijkheid geven om een voorlopig beroepsverbod op te leggen aan een zorgverlener nog voordat een tucht- of strafzaak is gestart.

Het gaat dan om een ernstig vermoeden dat de zorgverlener de volksgezondheid schaadt of dreigt te schaden. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Francis Bolle, woordvoerder V&VN: 'Als er sprake is van ernstige schade of vermoedens van meerdere voorvallen van ernstig tekortschieten, kan het gerechtvaardigd zijn dat IGZ ingrijpt en een beroepsverbod oplegt, voordat dat de zaak is voorgekomen. Hoe vervelend het ook is voor de professional de veiligheid van de patient staat altijd voorop. Dit weegt zwaarder dan de reputatieschade van de professional.'
Provincie: