donderdag, 3. oktober 2013 - 10:36 Update: 03-07-2014 0:51

Nationale ombudsman: medische zorg vreemdelingen kan beter

foto van Nationale ombudsman | Nationale Ombudsman
Foto: Nationale Ombudsman
Den Haag

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is van oordeel dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de medische zorg van asielzoekers en vreemdelingen zonder papieren, meer oog moeten hebben voor hun positie.

Er wordt vaak te eenzijdig uitgegaan van zelfredzaamheid van deze mensen, terwijl het vaak om geïsoleerde en kwetsbare mensen gaat. Brenninkmeijer: 'Ik zie spanning tussen het denken vanuit het systeem van gezondheidszorg, kostenbeheersing en het uitsluiten van veiligheidsrisico's aan de ene kant en aan de andere kant het denken vanuit mensen die medische hulp nodig hebben.' In zijn rapport 'Medische zorg vreemdelingen' dat hij vandaag aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft overhandigd, onderzoekt de ombudsman de toegang tot medische zorg in asielzoekerscentra (COA-locaties), in vreemdelingendetentie en bij vreemdelingen op straat. Hij constateert dat 'de inzet van de professionals op de werkvloer is gericht op de mens, terwijl de blikrichting van de overheid vaak wordt bepaald door denken vanuit het systeem'. Er is een groot verschil in intensiteit van medische zorg.