dinsdag, 8. oktober 2013 - 8:12 Update: 03-07-2014 0:51

Nationale Politie op schema met aanpak High Impact Crimes

foto van politie | fbf
Foto: fbf archief
Den Haag

Sinds de start van de nationale politie op 1 januari van dit jaar, ligt de aanpak van zogeheten High Impact Crimes goed op schema.

Het aantal straatroven komt over de afgelopen 12 maanden (juli 2012-juli 2013) op 7.214, dit is een daling van 10% ten opzichte van 2012. Het aantal overvallen is over de afgelopen 12 maanden gedaald naar 1.814. Het aantal woninginbraken is nagenoeg gelijk aan het aantal in 2012. De komende tijd wordt hier verder in geïnvesteerd. Zo kan het oplossingspercentage mogelijk omhoog door burgers meer te betrekken bij de opsporing. Dit gebeurt onder andere via Burgernet. De cijfers komen uit de Korpsmonitor over de eerste zes maanden van dit jaar.

Vorderingen

Op een aantal punten ligt de politie nog niet op schema. Dat geldt op dit moment bijvoorbeeld voor de doelstelling om dit jaar 15 grote onderzoeken te doen op het gebied van High Tech Crime. Deze onderzoeken zijn inmiddels grotendeels opgestart en er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de capaciteit voor de aanpak van High Tech Crime. De doelstelling van 15 grote onderzoeken gaat daarmee aan het eind van het jaar worden gerealiseerd.

De doelstelling om dit jaar 4000 illegale of criminele vreemdelingen aan te houden gaat niet worden gehaald. Ondanks het feit dat de sturing sterk verbeterd is sinds de vorming van de nationale politie en er extra controles zijn op bedrijven waar illegalen zouden kunnen werken, lukt het niet de doelstelling te halen. Een mogelijke verklaring is dat er wellicht minder illegalen zijn. Staatssecretaris Teeven gaat hier o.a. op in in zijn brief aan de Tweede Kamer van (datum plus link). Het afgelopen jaar (juni 2012 t/m juni 2013) zijn er 3220 vreemdelingen aangehouden.

Provincie:
Blik op 112: