zaterdag, 15. juni 2013 - 8:36 Update: 03-07-2014 0:56

Natuurgebieden niet meer te koop

Den Haag

Voorlopig gaat de verkoop van gronden door Staatsbosbeheer niet door.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken werkt samen met Staatsbosbeheer alternatieven uit voor de invulling van de taakstelling van €100 miljoen in 2018.

Alternatieven

De verkoop van ongeveer 350 erfpachtpercelen met recreatiewoningen op de Waddeneilanden aan de eigenaren is zo'n alternatief. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om een deel van de financiële taakstelling in te vullen. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer die de staatssecretaris heeft verstuurd. Staatssecretaris Dijksma: 'Door de taakstelling van Staatsbosbeheer voor een deel anders in te vullen dan via de grondverkoop wil ik tegemoet komen aan de gevoelens van onrust die hierover leven in de samenleving.'

Taakstelling

Door grond te verkopen zou Staatsbosbeheer aan de taakstelling kunnen voldoen. Het ging in alle gevallen om grond die buiten de Ecologische Hoofdstructuur viel. Daarle was de eerste fase van de verkoop. De opbrengst bedraagt €516.000. Alle 16 percelen zijn verkocht en er zijn 11 unieke kopers. Uit de evaluatie blijkt dat van de totale 34 hectare ongeveer 10 hectare in handen is gekomen van mensen uit de omgeving van Daarle.

Provincie:
Tag(s):