donderdag, 7. februari 2013 - 11:27 Update: 03-07-2014 1:02

Natuurmonumenten in verzet tegen afbraak van natuur in Overijssel

Natuurmonumenten in verzet tegen afbraak van natuur in Overijssel

Natuurmonumenten komt in verzet tegen de afbraak van de natuur in Overijssel.

De provincie wil de helft van de geplande natuurgebieden in Overijssel schrappen. Natuurmonumenten roept iedereen op een zienswijze in te dienen tegen dit besluit. De Gedeputeerde Staten van Overijssel willen de helft van de geplande natuurgebieden in de provincie schrappen. Deze nieuwe natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur; een plan om de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen door het vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door het besluit van de provincie komen de dieren en planten in Overijssel verder in de verdrukking. Natuurmonumenten roept iedereen op om gebruik te maken van het recht om een bezwaar (zienswijze) in te dienen en de provincie zo te laten weten het niet eens te zijn met dit besluit.
Provincie: