dinsdag, 30. april 2013 - 9:36 Update: 03-07-2014 0:58

Nederland heeft een nieuwe koning:Willem-Alexander

Foto van koning Willem Maxima Amalia | NOS
Foto: NOS
Foto van koning Willem | NOS
Foto: NOS
Foto van handtekening Beatrix | NOS
Foto: NOS
Foto van oranje menigte Paleis op de Dam | BON
Foto: Bon
Foto van koning Willem Maxima en kinderen | BON
Foto: Bon
Foto van Willem Beatrix Maxima | BON
Foto: Bon
Foto van oranje menigte Paleis op de Dam | FBF
Foto: fbf
Amsterdam

We hebben een nieuwe koning! De troonswisseling is vandaag, dinsdag 30 april 2013, een feit. Vanaf het moment dat koningin Beatrix om 10.07 uur en 43 seconden haar handtekening zette onder de Akte van Abdicatie is Willem-Alexander koning.

Deze officiële gedenkwaardige dag verloopt verder hoofdzakelijk volgens een traditioneel vastgelegd protocol. Hieronder is te zien waar en wanneer deze momenten plaatsvinden.

10.00 - 10.30 uur Abdicatie
Abdicatie van Hare Majesteit de Koningin, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Aanwezig zijn onder anderen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de Rijksministerraad, de vicepresident van de Raad van State, de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en leden van de Koninklijke Familie. De Koningin houdt een korte toespraak. Aansluitend leest de directeur van het Kabinet der Koningin de Akte van Abdicatie voor, die de Koningin vervolgens bekrachtigt. Tot slot tekenen de getuigen de Akte.

Dat doet zij in aanwezigheid van getuigen en gasten. Vanaf het moment dat zij de Akte van Abdicatie heeft ondertekend is Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje Koning. Als eersten van de getuigen ondertekenen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de Akte.

Daarna tekenen de overige getuigen. Dit zijn achtereenvolgens:
de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal;de ministers van het Koninkrijk;de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk;de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maartende Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;de burgemeester van Amsterdam;de directeur van het Kabinet van de Koning.

De namen van deze 31 getuigen:
Mr. G.J. de Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal
Mevrouw A. van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der  Staten-Generaal;
Z.E. drs. M. Rutte, Minister-president, Minister van Algemene Zaken;
Z.E. mr. dr. L.F. Asscher, Vice-Minister-President, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken;
Z.E. mr. I.W. Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie;
Z.E. dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
H.E. mevrouw dr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Z.E. ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, Minister van Financiën;
H.E. Mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, Minister van Defensie;
H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,Minister van Infrastructuur en Milieu;
Z.E. H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken;
H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
Z.E. drs. S.A. Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Z.E. de Heer E.B. Abath, Gevolmachtigd Minister van Aruba;
Z.E. de Heer R.A.M. Pieters, Gevolmachtigd Minister van Curaçao;
Z.E. de Heer P.R. Voges, Gevolmachtigd Minister van St. Maarten;
Mr. J.P.H. Donner, Vice-President Raad van State van het Koninkrijk;
Z.E. de Heer F.J. Refunjol, Gouverneur van Aruba;
Drs. P.F.T. Croes, Voorzitter Staten van Aruba;
Z.E. mr. M.G. Eman, Minister President Aruba;
Mevrouw mr. A.P. van der Pluijm-Vrede, Wnd Gouverneur van Curaçao;
Drs. M. Franco, Voorzitter Staten van Curaçao;
Z.E. drs. D.R. Hodge; Minister President Curaçao;
Z.E. drs. E.B. Holiday, Gouverneur van St. Maarten;
Drs. R.E. Samuel, Voorzitter Staten van St. Maarten;
H.E. mevrouw S. Wescot-Williams, Minister President St. Maarten;
Mr. E.E. van der Laan, Burgemeester van Amsterdam;
De Heer J.W. Remkes, Commissaris van de Koningin Noord-Holland;
Drs. C. Breedveld, Directeur Kabinet der Koningin;

Bij de abdicatie zijn ook enkele leden van de Koninklijke Familie aanwezig als gast. Dit zijn Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia, Prinses Ariane, Prins Constantijn, Prinses Laurentien. Prinses Mabel, Prinses Margriet, Prof. mr Pieter van Vollenhoven, Prinses Irene en Prinses Christina.

10.30 - 10.50 uur Balkonscène
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden betreden het balkon van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. Aansluitend betreden Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsessen Alexia en Ariane eveneens het balkon.

13.30 uur Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
Opening Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, voorafgegaan door binnenkomst leden Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Rijksministerraad, de Raad van State van het Koninkrijk en de gouverneurs en premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

13.50 uur
Vertrek Prinses Beatrix en overige leden Koninklijke Familie naar De Nieuwe Kerk.

14.00 uur
Vertrek van de Koning en het hoofdcortège naar De Nieuwe Kerk.

14.00 - 15.30 uur Beëdiging en inhuldiging
Beëdiging en inhuldiging van de Koning tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning. Toespraak door de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. Afleggen Inhuldigingsverklaring door de voorzitter. Afleggen van eed of belofte door leden van de Staten-Generaal en gedelegeerden van de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

15.30 uur
Vertrek van de Koning en het gevolg naar het Koninklijk Paleis Amsterdam.

16.30 - 18.00 uur receptie
Receptie voor vorstelijke en buitenlandse missies, leden van de Staten-Generaal en de Staten van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Rijksministerraad, Raad van State van het Koninkrijk, gouverneurs en premiers van de Aruba, Curaçao en Sint Maarten, het Corps Diplomatique en andere autoriteiten in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

19.30 uur Koningslied
Het Koningslied wordt in aanwezigheid van de Koning en Koningin ten gehore gebracht voorafgaand aan de vaartocht. Dit gebeurt bij het EYE Filmmuseum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam.

19.45 uur - 21.00 uur Koningsvaart
De Koning en Koningin maken met hun dochters een vaartocht over het IJ. Zij varen vanaf EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland. Op verschillende locaties langs de vaarroute krijgen zij een feestelijk programma aangeboden, waaronder een mini-sail.

21.00 uur Afsluitend feest
Afsluitend feest. De minister-president is gastheer namens de Rijksministerraad.