woensdag, 29. mei 2013 - 17:01 Update: 03-07-2014 0:57

Nederland moet van Brussel 6 miljard euro gaan bezuinigen

Foto van tegel met euroteken | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag/Brussel

Nederland zal opnieuw bezuinigingsmaatregelen moeten gaan doorvoeren omdat de Europese Commissie voor 2014 het maximale begrotingstekortpercentage op 2,8 % heeft gesteld in plaats van de gebruikelijke 3%. Dit komt neer op een extra bezuiniging van in totaal 6 miljard euro.

Dit heeft de Europese Commissie woensdag in een aanbeveling voor Nederland laten weten.

Dinsdag liet minister Dijsselbloem al weten dat het kabinet in augustus beslist over nieuwe miljardenbezuinigingen. ‘Je hoeft geen whizzkid te zijn om te begrijpen dat met de verdere verslechtering van de economie, de problemen eerder groter zijn geworden de afgelopen maanden dan kleiner’, zei Dijsselbloem.

Dit zijn de adviezen van de Europese Commissie voor Nederland:

(1) Nederland maakt uiterlijk in 2014 een einde aan de thans bestaande buitensporigtekortsituatie.

(2) Nederland bereikt een nominaal tekort van 3,6% van het bbp in 2013 en van 2,8% van het bbp in 2014, wat overeenkomt met een verbetering van het structurele saldo met respectievelijk 0,6% en 0,7%, op basis van de geactualiseerde voorjaarsprognoses 2013 van de diensten van de Commissie.

(3) Nederland legt de reeds in het kader van de begroting van 2013 vastgestelde meerjarige maatregelen ten uitvoer en zorgt voor compensatie indien deze minder resultaat opleveren dan thans wordt verwacht, en het neemt voldoende aanvullende maatregelen om het buitensporige tekort in 2014 te corrigeren.

De Raad stelt 1 oktober 2013 vast als uiterste datum voor de Nederlandse autoriteiten om effectieve actie te ondernemen en om, overeenkomstig artikel 3, lid 4 bis, van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad, uitvoerig verslag uit te brengen over de voorgenomen consolidatiestrategie om de doelstellingen te bereiken.

 
Categorie: