donderdag, 19. september 2013 - 10:17 Update: 03-07-2014 0:52

Nederland pleit voor ambitieus Internationaal klimaatbeleid

foto van co2 luchtvervuiling | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Nederland pleit voor een broeikasreductie van ten minste 40% ten opzichte van 1990 in 2030.

Met een dergelijke 2030-doelstelling kan de EU de mondiale onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord een impuls geven. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld mede namens de minister van Economische Zaken in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer. Het is belangrijk om te investeren in innovatieve technologieën waarmee minder CO2 wordt uitgestoten. Ook is het belangrijk om maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing. Hoewel veel maatregelen op het gebied van energiebesparing zichzelf terugverdienen, vraagt het ook om investeringen. “Barrières om te investeren in deze maatregelen moeten dus worden opgeheven”, aldus staatssecretaris Mansveld.