vrijdag, 4. oktober 2013 - 16:59 Update: 03-07-2014 0:51

Nederland start arbitrage-zaak tegen Rusland om Greenpeace

Nederland start arbitrage-zaak tegen Rusland om Greenpeace
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Nederland is een arbitrageprocedure op grond van het Zeerechtverdrag begonnen om vrijlating van de bemanning en het Greenpeaceschip Arctic Sunrise. Dit heeft minister Timmermans vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

‘Na herhaaldelijk verzoek bij de Russische autoriteiten, onder meer in een tweede gesprek met mijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov over dit onderwerp, heb ik in de avond van 1 oktober jl. een reactie ontvangen op mijn verzoeken om nadere informatie. Het betreft de positie van het schip toen het werd overmeesterd, de rechtsgronden waarop Rusland zich beroept voor hun acties tegen de Arctic Sunrise, en de aanklacht tegen de bemanning’, schrijft Timmermans.

‘Wat betreft de overmeestering van het schip beroept Rusland zich op de bevoegdheid om de scheepvaartveiligheid in de omgeving rond de installatie te handhaven. Nederland onderschrijft het belang van veiligheid op zee, maarbestrijdt, in dit geval, de rechtmatigheid van het opbrengen van het schip en de bemanning’.

‘De reactie van Russische zijde geeft mij derhalve geen aanleiding om mijn standpunt met betrekking tot het vrijgeven van het schip en de vrijlating van de opvarenden te wijzigen. Ik heb de Russische autoriteiten hier nogmaals om gevraagd’. 

‘Tevens is Nederland als vlaggenstaat van de Arctic Sunrise vandaag een arbitrageprocedure op grond van het Zeerechtverdrag begonnen, gericht op het in Nederlandse ogen onrechtmatige karakter van de aanhouding en opbrenging van het schip, evenals op de vrijlating van het schip en de opvarenden’, aldus Timmermans. 

Nederland heeft Rusland hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Als onderdeel van deze procedure kan Nederland, indien er onvoldoende voortgang is, over twee weken het Zeerechttribunaal verzoeken.