maandag, 26. augustus 2013 - 12:14 Update: 03-07-2014 0:53

Nederland tekent voor lithium-voorraden

foto van accu's | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Nederland gaat Bolivia kennis en expertise leveren om de grote hoeveelheden lithium in het Zuid-Amerikaanse land te exploiteren en toe te passen in producten. Morgen tekent Prins Jaime de Bourbon Parme, speciale gezant natuurlijke hulpbronnen bij het ministerie van buitenlandse zaken, in Bolivia namens Nederland een intentieverklaring.

In eerste instantie is de samenwerking gericht op de industrialisatie van lithium-batterijen. Betrokken partijen zijn, naast de Nederlandse overheid, de TU Delft, DaVinci Laboratory Solutions, Boon Consultancy en BTI-Energy Innovators. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Bij initiatieven als deze zie je hoe het samenbrengen van hulp en handel meerwaarde heeft. De goede hulprelaties en diverse handelsmissies over en weer monden nu uit in een plan waar beide landen potentieel goed van kunnen profiteren.’

Elektrische auto’s

Bolivia beschikt over grote hoeveelheden van het metaal lithium. Het ontbreekt het land echter aan expertise om de grondstof goed te exploiteren en toe te passen in producten. Lithium wordt onder meer veel gebruikt in batterijen. De vraag naar lithium zal naar verwachting toenemen, mede door het groeiende gebruik in accu’s van elektrische auto’s.

Batterijen

De intentieverklaring die de speciale gezant Jaime de Bourbon Parme zal tekenen, vormt de start van een brede samenwerking op energiegebied tussen Nederland en Bolivia. In eerste instantie zullen de activiteiten gericht zijn op de industrialisatie van lithium-batterijen. Daarbij werkt het Boliviaanse staatsmijnbedrijf Recursos Evaporíticos 'Comibol' samen met de TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven. 

Concrete plannen

Er ligt al een concreet plan voor het opzetten van een Li-ionbatterij-bedrijf met daaraan gekoppeld een geavanceerd onderzoekscentrum. De TU Delft zal een groot deel van de opleiding voor het personeel van het onderzoekslaboratorium verzorgen. BTI richt zich op het opzetten van het batterijbedrijf en DaVinci Laboratory Solutions, samen met de TU Delft, op de invulling van het onderzoekscentrum.

Masterstudenten

De TU geeft verder de komende vier jaar een veertigtal Boliviaanse masterstudenten een onderzoeksplek in Delft. Ook krijgen Boliviaanse promovendi de mogelijkheid zich hier te verdiepen in materiaalkennis over lithium-batterijen. De TU Delft werkt daarvoor samen met de Boliviaanse universiteiten van La Paz, Potosi, Oruru en Cochabamba en zal daar ook colleges verzorgen.