donderdag, 31. oktober 2013 - 17:51 Update: 03-07-2014 0:49

Nederlanders willen meer doen aan natuur

Den Haag

Nederlandse burgers willen zelf meer bijdragen aan natuur en zien natuur als een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven in de directe leefomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Veldkamp in opdracht van Economische Zaken. Het onderzoek is onderdeel van de tussenstand over het natuurbeleid die staatssecretaris Dijksma in een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dijksma noemt het 'goed nieuws' dat mensen zelf meer willen doen aan natuur. In het onderzoek geeft 65% van de ondervraagden aan dat burgers meer aan natuur willen en kunnen doen. Dat past bij de weg die de overheid is ingeslagen in een andere omgang met natuur. En onderschrijft de waarde die men aan natuur hecht voor het welzijn. Na de aanwezigheid van familie en vrienden (58%), staat natuur (15%) op de tweede plek. Daarbij is een goede omgang met de natuur voor tweederde (67%) van de ondervraagden van wezenlijk belang voor hun kinderen en kleinkinderen. Het benutten van zelforganiserend vermogen is een van de pijlers van de natuurvisie. Door samenwerking tussen burgers, boeren, bedrijven en maatschappelijke organisaties is al een enorme variatie aan initiatieven ontstaan: van particuliere wildzaaiacties in stedelijke graslandjes tot professionele vergroening van internationale productie- en handelsketens. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat we er nog lang niet zijn. Zo heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur geadviseerd de investeringen in natuurgebieden meer te richten op verbetering van de condities voor soortenrijkdom, en minder op behoud van individuele soorten. Dijksma wil dit advies opvolgen.