dinsdag, 3. december 2013 - 12:37 Update: 03-07-2014 0:47

Nederlandse Bank waarschuwt voor risicos nieuwe virtuele valuta

foto van bitcoin | BON
Foto: fbf
Amsterdam

De Nederlandse Bank maakt zich zorgen om de opkomst en toenemende populariteit van virtuele valuta's (als bitcoin, litecoin, etc.).

De bank waarschuwt consumenten in een vandaag uitgebracht statement dat de bank geen toezicht houdt op deze virtuele valuta's. De ontwikkelingen rond virtuele valuta's gaan wereldwijd snel.

Op dit moment is de stand van zaken als volgt: virtuele valuta's vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De DNB houdt zodoende geen toezicht op deze virtuele valuta's. Evenmin houdt zij toezicht op ondernemingen die hierin handelen. DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich dienen te realiseren welke risico's zij lopen wanneer zij valuta's als bitcoin aanschaffen. De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing, aldus de Nederlandse Bank.