maandag, 30. september 2013 - 8:58 Update: 03-07-2014 0:51

Nederlandse garanties aan ECB, IMF en noodfondsen opgelopen naar 201 miljard

Foto van stapels muntgeld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

In de afgelopen vijf jaar zijn de Nederlandse garanties aan instellingen als de ECB, het IMF en Europese noodfondsen ruim vertienvoudigd.

De waarde van de garanties bedroeg voor de start van de kredietcrisis in 2008 nog 18 miljard euro. Eind 2012 was dat bedrag al opgelopen naar 201 miljard euro. Dit staat te lezen in een rapport van de Algemene Rekenkamer dat maandag wordt gepresenteerd en waarover het Financieel Dagblad beschikt.

Het gaat om leningen aan Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje. Het doel van deze leningen was de financiële crisis te beteugelen. Het oplopende bedrag aan staatsgaranties voor Nederland was voor de Algemene Rekenkamer aanleiding om het ministerie van Financiën op te roepen om de Tweede Kamer beter te informeren over de risico's die ons land loopt met deze garanties. De Rekenkamer onderzocht acht instellingen, waaronder de Europese Investeringsbank en de European Financial Stability Facility. Daarnaast werden de risico's voor Nederland in kaart gebracht. Vijf van de acht instellingen blijken in hun jaarverslag geen melding te maken van de gelopen risico's, drie van de acht blijken niet of nauwelijks over financieel vermogen te beschikken om tegenvallers op te vangen. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft naar aanleiding van de oproep van de rekenkamer voor betere voorlichting toegezegd meer algemene informatie te gaan geven, maar hij is niet van plan om per instelling een oordeel te geven over de financiële stabiliteit, omdat dat de kredietwaardigheid negatief kan beïnvloeden.

Categorie:
Tag(s):