woensdag, 19. juni 2013 - 9:10 Update: 03-07-2014 0:56

Nederlandse samenleving minder materialistischer geworden

Foto van stapeltje geldbriefjes | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Uit de Mentaliteitsmonitor 2013 van onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat ruim een derde (34%) van de bevolking er uit eigen beweging voor gekozen heeft om een soberder leven te gaan leiden.

Vijftien jaar geleden was dat nog 23 procent. Toen was de samenleving materialistischer ingesteld. Dit melden verschilende media woensdag.

Uit het onderzoek blijkt dat bezit minder belangrijk is geworden en dat kiezen en meer doen met minder een van de meest opvallende kenmerken is van de huidige tijdsgeest. Zo vindt men het delen van een auto of andere materiële zaken steeds gewoner.  43 procent van de Nederlanders verwelkomt een grotere eigen verantwoordelijkheid en een minder grote afhankelijkheid van de overheid.

Wat verder in het onderzoek opvalt voor wat betreft het huidige mentaliteitsklimaat zijn een groeiende hang naar expressie via sociale media, het zoeken naar kicks en een fascinatie voor geweld. Men ervaart de tijdsgeest  alsegoïstisch en gejaagd. Betrokkenheid  bij de maatschappij en de rol van tradities zijn op hun retour. In plaats daarvan zoeken mensen hun contacten in de beperkte kring van familie, vrienden, bekenden, collega’s en het netwerk van gelijkgestemden. De ‘BV Ik’ is in opmars, stellen de onderzoekers vast.

Door de crisis er is een toenemende belangstelling voor dromen en fantasieën. Ook wordt veel waarde gehecht aan het opdoen en delen van bijzondere ervaringen.

 

 

Provincie: