maandag, 21. januari 2013 - 10:35 Update: 03-07-2014 1:04

NH90-boordhelikopter maakt missiedebuut in Somalië

NH90-boordhelikopter maakt missiedebuut in Somalië

De nieuwste helikopter van de luchtmacht, de NH90, is aan boord van Hr. Ms. De Ruyter op weg naar Somalië. Het is de eerste buitenlandmissie voor de maritieme boordhelikopter.

Hoewel hij in de huidige configuratie nog niet alle missietaken kan uitvoeren, levert de NH90 een belangrijke bijdrage aan de EU-antipiraterijmissie Atalanta. De boordhelikopter wordt voornamelijk ingezet voor inlichtingen-, patrouille- en verkenningsvluchten en fungeert daarmee als de ‘oren en ogen’ van het fregat. Met geavanceerde waarnemingsapparatuur zoals een warmtebeeld-infraroodcamera, radar en peilapparatuur kan ingewonnen informatie via een datalinkverbinding snel en automatisch worden doorgegeven. De helikoptercrew bestaat uit een vlieger, een coördinator voor de tactische uitvoering van de missie en een operator die de sensoren bedient, waarnemingen analyseert en indien noodzakelijk de boordwapens inzet. Voor de helikopteroperaties vanaf de De Ruyter zijn in totaal 13 militairen aan boord. [b]Partnerlanden[/b] Omdat de Nederlandse inzet van de NH90 ook de eerste internationale inzet van het nieuwe helikoptertype is, worden de partnerlanden op de hoogte gehouden van de resultaten en ervaringen. De NH90 (NATO Helicopter 90) is namelijk het resultaat van jarenlange samenwerking binnen de 4 NAVO-landen Italïe, Frankrijk, Duitsland en Nederland en hun nationale vliegtuigfabrikanten. [b]Aanschaf NH90’s[/b] Nederland heeft 20 NH90’s gekocht. Daarvan zijn er 12 specifiek voor maritieme operaties en 8 voor tactisch transport vanaf zee en boven land. De NH90 wordt ook ingezet voor de search and rescue-taak in Nederland. Uiteindelijk neemt hij alle taken over van zowel de AB-412-helikopters op Vliegbasis Leeuwarden als van de inmiddels uitgefaseerde Lynx-helikopters in Den Helder. De helikopter die in februari als 8e wordt geleverd heeft als eerste de zogenoemde Full Operational Capable-configuratie. De eerste NH90’s zijn, na een evaluatieperiode, in de 2e helft van 2013 volledig operationeel inzetbaar.
Provincie: