zondag, 24. november 2013 - 9:09 Update: 03-07-2014 0:48

Nieuw akkoord Klimaattop Warschau stapje dichterbij

Foto van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld | RVD
Foto: RVD

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu is 'gematigd positief' over de resultaten van de Klimaattop van de Verenigde Naties in Warschau.

'Het nieuwe klimaatakkoord is een stap dichterbij gekomen. Er ligt nu tijdschema met afspraken om straks in 2015 een akkoord te kunnen sluiten dat na 2020 van kracht moet worden. Daarmee is het begin van het fundament gelegd. Dat moet wat Nederland betreft nog wel robuuster worden', aldus Mansveld na afloop van deze conferentie.

De basis leggen voor het nieuwe akkoord was het belangrijkste doel van COP 19, de Klimaattop in Warschau. De onderhandelingen daarover verliepen echter moeizaam, vooral omdat ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen op diverse terreinen met elkaar van mening verschillen. Uiteindelijk lukte het toch om met alle landen de weg te bereiken voor het nieuwe akkoord. Dat moet ingaan na 2020 als het Kyotoprotocol afloopt.