maandag, 2. september 2013 - 12:33 Update: 03-07-2014 0:52

Nieuw onderwijsakkoord vooral voor jonge leraren

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord.

Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd. Het akkoord is een voorwaarde voor het vrijkomen van de intensiveringsmiddelen voor het onderwijs, oplopend tot €689 miljoen.

Prinsjesdag
Omdat onderdelen ervan direct samenhangen met de begroting 2014, die pas op Prinsjesdag openbaar zal worden, zal de tekst van het akkoord na Prinsjesdag door partijen worden gepresenteerd. Daarna zullen de partijen in de Stichting van het Onderwijs het akkoord aan hun achterban voorleggen.

Het gesloten akkoord bevat onder andere afspraken over een impuls voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor in 2014 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden.