woensdag, 27. maart 2013 - 12:43 Update: 03-07-2014 1:00

Nieuw zand voor strand Banjaard

Nieuw zand voor strand Banjaard
Foto: Archief FBF.nl

- Rijkswaterstaat start in de week van 15 april 2013 met het ophogen van het Rijkswaterstaat start in de week van 15 april 2013 met het ophogen van het strand bij de Banjaard. strand bij de Banjaard.

Het strand tussen de Oosterscheldekering en de Veerse Dam wordt voorzien van een extra laag zand. Aannemerscombinatie Dredging International en Jan de Nul brengt met zandzuiger Charles Darwin in totaal 360.000 m3 zand op het strand aan. Aansluitend brengt Rijkswaterstaat 1,5 miljoen m3 zand aan op de zeebodem voor het Banjaardstrand. Met het aanbrengen van nieuw zand is Noord-Beveland de komende jaren weer beschermd tegen de zee. Eind mei 2013 zal het werk naar verwachting gereed zijn. Via een persleiding net ten oosten van strandpaviljoen de Banjaard brengt de Charles Darwin tot het begin van de meivakantie 15.000 m3 zand op het strand aan. Op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is een stukje van het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Direct na het aanbrengen van zand op het strand, wordt de zeebodem bij de Banjaard voorzien van extra zand. De Charles Darwin brengt dagelijks zes ladingen zand vlak voor de kust aan. Dit gebeurt door zand onder uit het schip op de zeebodem te laten vallen of door zand met een boog uit het schip te spuiten (rainbowen). Recreanten ondervinden hier geen overlast van, maar worden geadviseerd op veilige afstand van het schip te blijven. Op vrijdag 5 april om 10 uur is in strandpaviljoen de Banjaard een openbare informatiebijeenkomst over deze kustversterking. De suppletie op het strand van de Banjaard is een strandsuppletie. Strandsuppleties hebben als voordeel dat ze direct effect hebben op de ligging van de kustlijn. Zodra zand op het strand is gestort, is het strand hoger en breder. De suppletie op de zeebodem voor de Banjaard is een geulwandsuppletie. Voor de kust ligt een diepe geul die heel langzaam naar de kust toe beweegt. Om te voorkomen dat hierdoor de kust verzwakt en het strand te smal wordt, brengt Rijkswaterstaat zand aan. Hiermee vult Rijkswaterstaat de geul gedeeltelijk op, zodat de geul weer een stuk zeewaarts schuift. De suppleties maken deel uit van het programma kustonderhoud van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland droge voeten houdt. De werkzaamheden gaan zeven dagen per week, dag en nacht door. Het kan zijn dat de aannemer bij harde wind de werkzaamheden onderbreekt, omdat het schip bij hoge golven niet goed kan werken. De aannemer houdt hiermee rekening in zijn planning.

Provincie: