zaterdag, 24. augustus 2013 - 10:26 Update: 03-07-2014 0:53

Nieuwe aanpak ADHD

Foto van medicijnen | Sxc
Foto: SXC
Delft

In Delft wordt gebruik gemaakt van een nieuwe behandelmethode voor ADHD. Bij deze manier van werken staat medicatie (zoals Ritalin) niet centraal.

ADHD gaat, zo blijkt inmiddels, lang niet altijd over na de kinderjaren. Deze behandelmethode is ook zeer geschikt voor volwassenen.Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de ADHD-symptomen de patiënt beperkt in zijn functioneren maar het gebrek aan zelfvertrouwen en een gebrek aan gevoel van geaccepteerd worden. In Delft worden juist die aspecten aangepakt en vooralsnog lijkt het er op dat op deze wijze indirect ook de ADHD-symptomen zelf gereduceerd worden. Deze methode wordt momenteel uitvoerig onder de wetenschappelijke loep gelegd onder meer door de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Twente. Over deze aanpak is tevens een toegankelijk boek geschreven dat deze week in vierde, herziene, druk uit is gekomen. Het boek heet "ADHD: hoe haal je het uit je hoofd?!" en is een handleiding voor volwassenen met ADHD om zelf meer grip te krijgen op hun klachten. Ook ouders van kinderen met ADHD of ADD blijken baat te hebben bij deze aanpak en daarmee hun kinderen beter te kunnen begeleiden.
Categorie:
Tag(s):