maandag, 23. december 2013 - 12:16 Update: 03-07-2014 0:46

Nieuwe eenduidige beroepscode voor gehele politiekorps

Foto van politie agenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van politie agenten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De politie heeft een nieuwe, eenduidige beroepscode opgesteld voor het hele korps. De code is bedoeld om de dialoog te stimuleren over wat professioneel en integer gedrag is.

Deze dialoog is onderdeel van het dagelijkse werk bij de politie. De beroepscode moet bijdragen aan vakmanschap en professionaliteit binnen de politie en aan het vertrouwen van burgers in de politie. De nieuwe beroepscode is de opvolger van de zogeheten ‘Code Blauw’ en de uiteenlopende codes die de voormalige korpsen in het verleden hanteerden.

De nieuwe code gaat uit van de kernwaarden die met de vorming van de nationale politie zijn ontwikkeld: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. In de code wordt omschreven wat de politie hieronder verstaat en welk gedrag daarbij hoort. De code is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de medewerkers. Ook is kennis opgehaald bij externen en experts op het gebied van integriteit. De code is getoetst aan de opinie van burgers.

Korpschef Korpschef Gerard Bouman noemt de beroepscode 'één van de mijlpalen van 2013'. Bouman: 'De code is van groot belang omdat de politie de wetten en regels handhaaft, het geweldsmonopolie heeft en haar bestaansrecht ontleent aan het vertrouwen dat de burger in haar stelt. Daar hoort professioneel en integer optreden bij. De beroepscode biedt daar handvatten voor.'

Provincie:
Blik op 112: