vrijdag, 20. december 2013 - 15:18 Update: 03-07-2014 0:46

Nieuwe gebieden voor windparken op zee

Foto van windmolenpark op zee | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het gebied Hollandse Kust ter grootte van 1.225 km2 en het gebied Ten Noorden van de Waddeneilanden ter grootte van 200 km2 is door het kabinet aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Dit melden de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken vrijdag. De gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust.

Energieakkoord
In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd met een piekvermogen van 4.450 megawatt. Die kunnen jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien (uitgaande van een gemiddeld gebruik per huishouden in 2013).

Dat komt neer op 3% van het totale energieverbruik in 2023. Aanvullend op de bestaande parken en de vergunningen die reeds worden voorbereid, betekent dat dat er vanaf 2015 voor 3.450 megawatt aan windmolens bij moet komen.


Dat moet zo goedkoop mogelijk gebeuren, rekening houdend met de vele andere belangen op de Noordzee. Naast 'Hollandse Kust' en 'Ten Noorden van de Waddeneilanden' kijkt het kabinet daarvoor naar de eerder aangewezen gebieden 'Borssele' en 'IJmuiden Ver'. 

Daarnaast doen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. Begin 2014 neemt het kabinet een besluit of, en zo ja welke, gebieden dichter bij de kust verder worden onderzocht. Het Rijk wijst de locaties aan, het is aan de markt om de windmolenparken daadwerkelijk te realiseren.

 
Provincie: