woensdag, 12. juni 2013 - 21:46 Update: 03-07-2014 0:56

Nieuwe kansen voor vrijwillige overstromings-verzekeringen

Foto van overstroming | FBF
Foto: fbf
Amersfoort

Vereniging Eigen Huis is tevreden met het bericht dat de ACM een verplichte overstromingsverzekering afwijst. Huiseigenaren moeten zelf kunnen bepalen of zij hun woning tegen waterschade willen verzekeren. De vereniging is gekant tegen een opgelegde verzekering die de helft van de Nederlandse woningeigenaren niet nodig heeft en niet wenst.

Het Verbond van Verzekeraars wil een gedwongen verzekering tegen overstromingsschade invoeren voor eigenaren van woningen en gebouwen, terwijl burgers nu al via de inkomstenbelasting en waterschapslasten betalen voor veilige dijken en droge voeten. De premie van de verplichte verzekering moet worden betaald via een opslag op de inboedel- en opstalverzekering. Voor huishoudens en bedrijven betekent dit een extra lastenverzwaring, terwijl het verzekeraars enkele honderden miljoenen euro's per jaar oplevert.

Een huiseigenaar heeft na een overstroming in principe geen recht op een tegemoetkoming van het Rijk als hij zich ook tegen het schaderisico had kunnen verzekeren. Onduidelijk is welke schadedekking en welke verzekeringspremie de wetgever hier als redelijk beschouwd. Vereniging Eigen Huis vraagt de overheid hierover snel duidelijkheid te geven. Op het moment dat hier duidelijkheid over is en dijken aan de afgesproken kwaliteitscriteria voldoen, kunnen verzekeraars concurrerende producten aanbieden en kan de consument kiezen uit een passende dekking met een redelijke premie.

 

Provincie: